Verbinden van Leerdoelgericht werken, formatief handelen en RTTI/OMZA

#22 - Verbinden van Leerdoelgericht werken, formatief handelen en RTTI/OMZA – Marcel Geerdink / Joop Vaneker – Ochtend en middag

Veel vo-scholen werken aan onderwijsvernieuwing en professionalisering om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Trajecten als ‘leerdoelgericht werken’, ‘formatief handelen’ en ook RTTI/OMZA worden geïnitieerd. Toch zijn het veelal separate initiatieven. Wij willen samen met jullie deze trajecten verbinden. Deze workshop is erop gericht om met jullie daarover te sparren. We zien een aansluiting met Koers 2025. In een leerlingen meet-up in dit kader geven leerlingen ook aan: groei zichtbaar maken door leerdoelen per blok, of wat betreft de ideale schoolweek en school: terugblikken en eigen ontwikkeling bepalen. Onze workshop is een stap om een begin te maken met het verbinden van alle bovengenoemde trajecten. Samen met jou?