Stop stealing dreams

#1 Stop stealing dreams – Ruud Veltenaar - Ochtend

De levensverwachting voor de huidige generatie ligt rond de 100 jaar en hun kleinkinderen worden 125+.

Wat willen wij hen leren en meegeven om een lang en gelukkig leven te kunnen te leiden, in een wereld die in rap tempo diepgaand verandert? Sluit het huidige onderwijs nog wel aan op de toekomst en leren wij onze kinderen de juiste dingen? 

De frustraties en weerstand tegen het bestaande systeem nemen toe en niet alleen onder studenten, die zelf school opnieuw aan het uitvinden zijn. Elk mens is uniek en onder de juiste omstandigheden creatief en intelligent. Hoe vinden en ontwikkelen we het meesterschap in elk kind? Hoe ontketenen we de passie, zodat we intrinsiek gemotiveerd een leven lang willen blijven leren? We moeten stoppen met het breken van de creativiteit en passie van onze kinderen in de lente van hun leven. De focus van het onderwijs moet gericht worden op de ontwikkeling van de innerlijke wereld en zorgen voor aansluiting op de toekomst van de externe (systeem)wereld.

https://www.ruudveltenaar.nl/trendwatcher/toekomst-sectoren/toekomst-onderwijs/