Onderwijsaanbod

Onderstaand vindt u informatie over het onderwijs van de scholen behorend tot Scholengroep Carmel Hengelo.

De scholengroep ondersteunt en ontwikkelt optimaal en optimistisch onderwijs op de mens. Scholengroep Carmel Hengelo biedt onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo. De onderstaande scholen behoren bij de scholengroep:

Avila College (www.avilacollege.nl)
Lyceum de Grundel (www.lyceumdegrundel.nl)
C.T. Stork College (www.ctstorkcollege.nl) voorheen VMBO de Spindel
Het Twickel College (www.twickelcollege.nl)

 

Avila College

‘Uitdagen jezelf te overtreffen’

HAVO kansschool
Avila College is een  gezellige, kleinschalige school  voor vmbo TH aan de Deurningerstraat in Hengelo. De school  biedt een  ‘nieuwe’ categorie onderwijs waarbij zowel de opmaat naar  de HAVO centraal staat als het  vormen en coachen van de leerling  tot  een  zelfverzekerd individu. Een school  voor leerlingen die hun grenzen willen verleggen, hun talent willen ontdekken en benutten in een  lerende, veilige omgeving. Onze  school  is in het  groen gelegen en ruim van opzet.

Plezier en afwisseling zijn belangrijk. Samen  met  het  docententeam zorgen we ervoor dat  iedereen zich op z’n plek voelt. Want pas als je een  prettige en veilige leeromgeving hebt, kun je het  beste uit jezelf halen.

Meerwaarde
Waarin zit o.a. de meerwaarde van Avila College?
• Het aanbod van de lesstof ligt op top-TH-niveau (richting havo).
• Leerlingen worden uitgedaagd zichzelf echt te ontwikkelen en zichzelf te verrassen.
• In de onderbouw stellen we vast waar leerlingen het best tot hun recht komen (determinatie).
• Leerlingen komen zo snel mogelijk op de leerweg die bij hen past en die hen uitdaagt.  
• Lessen en toetsen worden op zowel TL- als havo-niveau gegeven.

Kortom: Avila College is voor vmbo-TH-leerlingen de perfecte startplaats binnen Scholengroep Carmel Hengelo en biedt veel mogelijkheden richting havo, mbo en hbo. Daar zit altijd een passende leerweg bij.

Passende leerweg voor iedere leerling
• Via de havoroute na leerjaar 1 (havo in vijf jaar).
• Via de havoroute na leerjaar 2 (havo in vijf jaar).
• Via de havo-kansklassen (een overstap richting havo na het vierde leerjaar nadat je je TL-examen heb gedaan en je kunt dus op deze manier 6 jaar over de havo doen).
• Via het Toptraject vmbo-mbo-hbo na het tweede leerjaar (de Spindel).
• Via een reguliere TL-diplomering doorstroom naar niveau 3 en 4 mbo.
• Via overstap richting vmbo-beroepsgericht na het eerste leerjaar. 

Lyceum de Grundel

‘Onderwijzen van talenten met ambitie’

Lyceum de Grundel is een school met onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium. Het Lyceum bestaat uit een prachtig hoofdgebouw aan de Grundellaan met daartegenover de nieuwe dependance 'het klooster'.

Het Lyceum besteedt veel aandacht aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Lyceum de Grundel kent een driejarige onderbouw. Na drie jaar is voor iedere leerling de beste leerroute gevonden voor de start van de tweede fase.

Onderbouw havo en atheneum

De onderbouw van de havo- en de atheneumopleiding duurt drie jaar. Dat betekent extra veel tijd om echt de juiste plek en de juiste richting te kiezen. Het eerste jaar zitten de leerlingen in een havo/atheneum-klas of in een gymnasiumklas. Plaatsing geschiedt op advies van de basisschool, maar er is ook ruimte voor eigen voorkeuren. Leerlingen met bijzondere talenten geven we graag extra uitdaging. Zo kunnen jongeren met een passie voor sport terecht in onze sportklas. Voor hoogbegaafden is er het Ingeniumproject. Voor iedere leerling is er vanaf de eerste schooldag een klassenmentor.

Sommige leerlingen weten al snel of ze voor havo of atheneum kiezen. Anderen hebben meer tijd nodig. Dat kan bij ons. Deze leerlingen blijven gewoon nog een jaar langer in een gemengde havo/atheneumklas. Totdat ook zij de beste route hebben gevonden voor de start van de bovenbouwfase. Tijdens de onderbouw bereiden we de klassen voor op de bovenbouw, de tweede fase. Decanen helpen ouders en leerlingen bij het maken van belangrijke keuzes in de schoolloopbaan. Alles ter voorbereiding op een geslaagde opleiding, een passende vervolgstudie en een mooie toekomst.

 

Tweede fase

De tweede fase is de term die we gebruiken voor de bovenbouwperiode. Voor havo leerlingen dus klas 4 en 5 havo. Voor vwo-leerlingen 4, 5 en 6 vwo. Voor alle leerlingen geldt dat het deze jaren draait om het ontwikkelen van meer zelfstandigheid in het leerproces. We willen hen eigen verantwoordelijkheid voor de leerresultaten bijbrengen. Onder meer met het oog op een vervolgstudie na de middelbare school. Op mbo, hbo of universiteit moeten studenten het ook zélf doen. Natuurlijk is het verkrijgen van zelfstandigheid een geleidelijk proces en onze docenten begeleiden de leerling daarin.

In de tweede fase volgen leerlingen niet meer allemaal hetzelfde programma. Iedereen kiest een profiel dat het best bij zijn of haar talenten en interesses aansluit. Havo, atheneum en gymnasiumleerlingen kunnen hun keuze maken uit de volgende profielen:

•           natuur en techniek;

•           natuur en gezondheid;

•           economie en maatschappij;

•           profiel cultuur.

 

Gymnasium

Het gymnasium van Lyceum de Grundel is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er de hersens voor hebben, maar zeker ook het doorzettingsvermogen en de discipline om elke keer weer je huiswerk te maken, grammatica te leren en vertalingen te schrijven. Maar… je krijgt er heel wat voor terug. Je leert hoe je heel precies zo’n Griekse of Latijnse tekst kunt vertalen. Je maakt kennis met de mythologie van de Grieken en Romeinen. Je ontdekt hoe meer dan tweeduizend jaar geleden werd geleefd, gedacht, geschreven en gevochten. En je komt erachter dat die oudheid eigenlijk nog springlevend is. Tot op de dag van vandaag. De klassieke cultuur komt voor jou niet alleen in de lessen Latijn en Grieks tot leven, maar ook in projecten en excursies. Met als absolute hoogtepunt de Rome reis in de vijfde klas!

C.T. Stork College 

C.T. Stork College verzorgt het VMBO onderwijs van de profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur
 • Dienstverlening en Producten
 • Economie en Ondernemen
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Zorg en Welzijn

Op de niveaus

 • Basis Beroepsgerichte Leerweg BBL
 • Kader Beroepsgerichte Leerweg KBL
 • Theoretische en Gemengde Leerweg TGL

  Daarnaast is er een onderbouw dat een mooi onderwijskundig model heeft in de overgang van basisonderwijs en de bovenbouw van het vmbo. Veiligheid, ontwikkeling, zelfstandigheid en het LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) traject zijn belangrijke ingrediënten.

Het Twickel College

‘Leren met plezier’

Het Twickel College biedt onderwijs voor atheneum, havo, vmbo en lwoo onder bestuur van Scholengroep Carmel Hengelo. Er zijn 3 Twickel locaties: in Hengelo, Borne en Delden.
Twickel wil bij alle leerlingen het plezier in leren bevorderen, ons motto “Leren met Plezier”.

Kwaliteit door goede resultaten en eigentijdse onderwijsvormen, optimale ontplooiing van alle leerlingen en een persoonlijke benadering staan bij ons centraal. Op Het Twickel College heerst een creatief klimaat waarin iedereen zichzelf mag onderscheiden. Je doel bepaal jezelf. De route er naar toe bewandelen we samen.

Met onze aanpak willen we:

 • leerlingen stimuleren om te leren
 • leerlingen uitdagen om actief te zijn en hun uiterste best te doen
 • creatief en zelfstandig denken van leerlingen stimuleren en honoreren
 • meer samenhang in onze didactiek ontwikkelen
 • zorgen voor een uitdagende leeromgeving
 • uitgaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van onze leerlingen
 • leerlingen de kans geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen
 • leerlingen naarmate ze ouder worden leren met meer eigen verantwoordelijkheid om te gaan