Bedrijfsvoering & Ondersteuning

De afdeling Bedrijfsvoering & Ondersteuning van Scholengroep Carmel Hengelo ondersteunt alle locaties op de beleidsterreinen: ICT, Financien, Kwaliteitszorg, Personeel & Organisatie, Communicatie & PR, Facilitair en Administratie.
Samen met de directie en het directiesecretariaat is Bedrijfsvoering & Ondersteuning gevestigd in Hengelo aan de Sportlaan Driene (locatie De Arcade). U kunt ons bereiken op tel. 074 265 40 85