Medezeggenschap

Selecteer een pagina:

Het besturen van een school

Een school is veel meer dan een gebouw van steen en beton waar lesgegeven wordt. Het is een gemeenschap van allerlei mensen die betrokken zijn bij wat er dagelijks gebeurt: personeel, leerlingen, maar ook ouders. Op elke school worden belangrijke besluiten genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat gegeven wordt, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. De directie neemt beslissingen niet alleen, maar doet dit in goed overleg met de medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Medezeggenschap op de scholen

Elke school heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin zitten ouders van leerlingen en personeelsleden die meedenken en -praten over het beleid van de school. Hun inspraak is heel belangrijk! De DMR beslist bijvoorbeeld mee over onderwerpen als de ouderbijdrage en voorzieningen voor de leerlingen.

Een MR heeft een aantal rechten, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs, bijvoorbeeld adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. In de wet staat dat de MR alles wat de school aangaat, mag bespreken en voorleggen aan het bevoegd gezag. Meer informatie over de DMR van een specifieke Hooghuisschool vind je op de webpagina van deze locatie.

Medezeggenschap Scholengroep Carmel Hengelo

Er is ook een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van alle scholen van Scholengroep Carmel Hengelo. Hierin zitten vertegenwoordigers van de DMR van alle scholen. Dan is er nog de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Carmel College. Iedere school heeft, namens personeel, ouders en leerlingen, ook een vertegenwoordiger in de GMR. Als er bijvoorbeeld een besluit genomen moet worden over arbeidsvoorwaarden, bespreekt het bestuur van Stichting Carmel College dat met de GMR.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiƫle cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld