Leren verbinden, een bouwplan voor een ethiek van leraren

#23 - Leren verbinden, een bouwplan voor een ethiek van leraren – Thom Geurts - Middag

Het werk van leraren wordt steeds complexer. Leraren moeten steeds meer rekening houden met de stem van ouders, de leerlingen worden diverser, management van scholen verzakelijkt, vakken worden opnieuw gedefinieerd. Daardoor moeten leraren strategisch opereren in een veld dat steeds meer door belangen, geldstromen en juridische kaders wordt bepaald. Maar aan de andere kant wordt ook steeds duidelijker dat de kern van het lerarenberoep pedagogisch is en de pedagogische relatie met leerlingen al het andere werk zou moeten dragen. Dat laatste is echter steeds minder het geval. Leraren ervaren dat ze de kern van hun beroep moeten verdedigen en soms zelfs moeten bevechten. In de scholen, maar ook in de samenleving. Leraren kunnen zich beter verweren wanneer ze de professionele ruimte claimen en nemen om de kwaliteit van hun beroep te verhelderen en in hun handelen terug te brengen. Ethiek kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Niet een ethiek voor de leraar, die van bovenaf voorschrijft en protocollen ontwerpt. Er zijn al zoveel protocollen en afvinklijstjes. Wel een ethiek van leraren, waarin wat leraren persoonlijk drijft en verbindt aan de orde komt. In deze workshop verkennen we hoe die ethiek eruit zou kunnen zien.