Kwaliteit & Resultaten

Vensters voor verantwoording

Vensters voor verantwoording is een programma dat informatie verzamelt over scholen en deze informatie analyseert en publiceert. Op de website kun je ook informatie vinden over de scholen van Scholengroep Carmel Hengelo door de postcode van desbetreffende locatie in te vullen: http://www.scholenopdekaart.nl/

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie besluit elk jaar welk oordeel zij heeft over scholen voor Voortgezet Onderwijs en publiceert dit op haar website: http://www.onderwijsinspectie.nl/