De jury

De jury van het Cultuurfonds bestaat uit:

Bert Fransen (manager podiumkunsten OYFO Hengelo)

Mark Gellevij (directeur Scholengroep Carmel Hengelo)

Henri Hammink (oud-rector Scholengroep Carmel Hengelo)

Zij beoordelen welk inititatief het beste scoort op creativiteit, samenwerking, verbinding in de gemeenschap, zichtbaarheid Scholengroep en de mate van bijdrage aan het doel van je eigen school of de Scholengroep.