De macht van de leraar

#27 – De macht van de leraar - Mirjam Jorink

De Franse filosoof Michel Foucault vergelijkt de samenleving met een panopticum (=koepelgevangenis): omdat iedereen zichtbaar is én gestraft kan worden, disciplineren mensen zichzelf. Priemende ogen dwingen immers.

Door het gebruik van technische middelen als leerlingenvolgsystemen, smartphones en camera’s bevinden zowel leerlingen als leraren zich in een soort van panopticum. Wat betekent dat voor leraren, als mens én als gezagsdrager?

Deze lezing biedt een mogelijk nieuwe, reflectieve kijk op macht, techniek en menselijke relaties in het klaslokaal. Er is enige ruimte voor interactie en discussie, maar pas op: alles wordt geregistreerd!