Cultuurfonds

Scholengroep Carmel Hengelo Cultuurfonds
‘een stimulans voor culturele evenementen’

Het Scholengroep Carmel Hengelo Cultuurfonds is opgericht in 2018 en bedoeld om culturele evenementen binnen de scholengroep te stimuleren. ‘Culturele evenementen’ in de meest brede zin van het woord: toneel, musical, muziekuitvoeringen, dans, exposities, manifestaties middels media, performances, etc. Eens per twee jaar wordt een bedrag van € 7.500,- toegekend.

 

Voor wie?
Voor jou als leerling van Scholengroep Carmel Hengelo. Of je nu op Avila College zit, Lyceum de Grundel, C.T. Stork College of op een Twickel locatie, iedereen kan meedoen. Zelfs jouw ouders/verzorgers kunnen meedoen. En natuurlijk als medewerker van de Scholengroep kun je een financiële bijdrage aanvragen. 

Wel zijn er enkele spelregels waaraan jouw initiatief moet voldoen.

Voorwaarden aanvraag

  • je bent een leerling, ouder/verzorger en/of  medewerker van de Scholengroep
  • jouw evenement nodigt deelnemers uit tot creativiteit
  • jouw evenement nodigt uit tot samenwerking tussen locaties van de Scholengroep
  • jouw evenement zorgt voor verbinding met de Hengelose, Deldense of Bornse gemeenschap
  • jouw evenement maakt de Scholengroep zichtbaar in deze gemeenschappen

Beoordeling aanvraag
Een deskundige jury beoordeelt welk initiatief het beste scoort op creativiteit, samenwerking, verbinding in de gemeenschap, zichtbaarheid scholengroep en de mate van bijdrage aan het doel van je eigen school of scholengroep.
Het Cultuurfonds dekt de kosten van het initiatief voor maximaal € 7.500,00.
De jury bestaat uit:

•             Bert Fransen (manager podiumkunsten OYFO Hengelo)

•             Mark Gellevij (directeur Scholengroep Carmel Hengelo)

•             Henri Hammink (oud-rector Scholengroep Carmel Hengelo)

Waar aanvragen?
Voldoet jouw initiatief aan de voorwaarden zoals hierboven benoemd? Doe dan een aanvraag door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Dit kan door gebruik te maken van het digitale formulier dat je hieronder vindt.  Let wel: er moet altijd een medewerker van de Scholengroep zijn onder wiens verantwoordelijkheid de aanvraag wordt gedaan. Immers, voor elke activiteit geldt: het is een schoolactiviteit.

Wanneer aanvragen?
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 april 2019. Ruime tijd dus om met een groep een activiteit te ontplooien. In april zal de jury de inzenders uitnodigen een korte, wervende presentatie te houden om mee te dingen naar de toekenning van het bedrag. Niet lang daarna zal de jury het bedrag toekennen.

De uitvoering van de winnende activiteit vindt plaats in het schooljaar 2019-2020.

In datzelfde schooljaar kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Er zijn dus verschillende dataperiodes waarop een aanvraag kan worden ingediend.

Klik hier om een aanvraag in te dienen