Belangrijk nieuws voor ouders / leerlingen - Update Coronavirus

13.03.2020 Informatie voor ouders/leerlingen inzake genomen maatregelen door Scholengroep Carmel Hengelo rondom het Coronavirus.

Donderdag 12 maart heeft het Corona-crisisteam van de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben ook impact op ons in onze rol als onderwijsgever en werkgever. Scholengroep Carmel Hengelo volgt zoveel mogelijk het advies op van het RIVM en de GGD. Wat betekent dit voor de leerlingen? In bijgaand schrijven vindt u informatie inzake de genomen maatregelen.

Brief ouders/leerlingen