Convenant 'Hengelo sociale techniekstad in beweging' ondertekend

06.02.2020 Vrijdag 31 januari is het convenant ondertekend door gemeente Hengelo, ROC en C.T. Stork College.

De partners gaan met elkaar aan de slag om:

1) samen te kijken naar goed onderwijs voor kwetsbare jongeren. Leerlingen die het vmbo niet kunnen afmaken, willen we wel iets bieden. Het ROC en het C.T. Stork College gaan samen kijken naar een aanbod zodat deze jongeren niet tussen de wal en het schip vallen.

2) technologie onder de aandacht te brengen. Speciaal ook sterk techniek onderwijs naar voren brengen en met name gericht op meisjes. Het aantal is groeiende, maar hoe kunnen we bevorderen dat meisjes vaker voor technologie gaan kiezen?


Klik hier voor het ambitiedocument.