9 Intelligenties

#3 - 9 intelligenties – Nelleke Nijhuis – Middag

Interactieve workshop waarbij deelnemers het begrip ‘intelligentie’ verkennen. 

De inzichten van Howard Gardner, grondlegger van het meervoudige intelligentie model, worden gedeeld. Deelnemers gaan dit model op inspirerende wijze voor zichzelf onderzoeken en delen met elkaar.

 “Het is niet belangrijk hoe slim je bent, het is belangrijk te weten hoe je slim bent.”