De scholen van Scholengroep Carmel Hengelo

Scholengroep Carmel Hengelo wordt gevormd door een vijftal scholen voor voortgezet onderwijs.

Avila College (www.avilacollege.nl)
Lyceum de Grundel (www.lyceumdegrundel.nl)
VMBO de Spindel (www.vmbodespindel.nl)
Het Twickel College (www.twickelcollege.nl)
De Arcade (www.arcadehengelo.nl)