Ondersteunende Diensten

De gemeenschappelijke bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning wordt door twee bedrijfsonderdelen uitgevoerd:

1) TOCH (Team Ondersteuning Carmel Hengelo)

2) De Arcade (Team Onderwijs en Team Onderwijsspecialisten)

Het Ondersteunende Team van Scholengroep Carmel Hengelo ondersteunt alle locaties en is gevestigd in De Arcade, Sportlaan Driene 6-1 in Hengelo. Het team bestaat uit verschillende afdelingen: ICT, Personeel & Organisatie, Communicatie & PR, Kwaliteitszorg, Financien, Facilitair en Secretariaat. Het Directieteam van de Scholengroep en het secretariaat zitten ook in dit gebouw.

Het Team Onderwijs en Onderwijsspecialisten zijn over verschillende locaties gehuisvest.