Karin van Oort nieuwe voorzitter College van Bestuur

23.02.2017 Opvolger van Romain Rijk start op 1 september 2017

De Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege heeft mevrouw K. (Karin) van Oort MSM benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Stichting Carmelcollege. De benoeming gaat in per 1 september 2017. 
Huidig bestuursvoorzitter Romain Rijk legt in zijn 40ste dienstjaar bij Carmel vanaf die datum zijn voorzitterschap van het College van Bestuur neer vanwege het expireren van zijn laatste zittingstermijn. Hij blijft actief in het VO, o.a. als toezichthouder.


Mevrouw Van Oort (53) is sinds 2010 voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, een bestuur met 7 VO-locaties en 17 scholen voor primair onderwijs. Hiervoor was zij werkzaam als rector, conrector en docent handvaardigheid bij diverse VO-scholen van verschillende signatuur. Mevrouw Van Oort heeft ruime ervaring opgedaan en resultaten bereikt op het gebied van onderwijs (aansluiting leerlijnen, kwaliteitsbeleid, ICT), organisatieontwikkeling (cultuurverandering, HR-beleid, teamorganisatie, opzetten kwaliteitscycli) en facilitair beleid (huisvesting, nieuwbouw). Daarnaast bekleedt zij diverse nevenfuncties.

Mevrouw Van Oort beschikt o.a. over een eerstegraads bevoegdheid kunstgeschiedenis en handvaardigheid die zij heeft behaald aan de Academie voor Beeldende Vorming. Verder is zij Master ‘Strategisch Management voor de non-profit’ en heeft ze een afgeronde TIAS-opleiding ‘Strategie, Innovatie en Governance’ (inclusief Module Public Management Harvard University). 

Uit de gevoerde selectiegesprekken en via de ingewonnen referenties komt het beeld naar voren van een krachtig bestuurder met een heldere visie en feilloze intuïtie. Hierdoor beschikt zij over een goed vermogen om aan te voelen wat er nodig is om een grote onderwijsorganisatie te besturen. De Raad van Toezicht is mede daarom ervan overtuigd in mevrouw Van Oort een uitstekende voorzitter College van Bestuur te hebben gevonden en wenst haar veel succes en plezier bij Stichting Carmelcollege.