C.T. Stork College is de naam voor nieuwe VMBO school

07.03.2018 De nieuwe vmbo-school in Hengelo heeft een naam gekregen: C.T. Stork College. De naam werd dinsdagmiddag 6 maart onthuld tijdens een interne bijeenkomst.

Alle aanwezige personeelsleden beloonden dit met een instemmend applaus.

Vervolgens vertelden de rector van Scholengroep Carmel Hengelo en de bestuurder van Openbare Scholengemeenschap Hengelo, respectievelijk Johan Supèr en Charles Dams over de gesprekken die er zijn geweest met het Storkconcern en de familie Stork, waarbij zowel het concern als de familie volledig achter de naamgeving konden staan.

C.T. Stork College is afgeleid van de oprichter van het machinebedrijf Stork. Charles Theodorus Stork vestigde in 1868 (150 jaar geleden) zijn machinefabriek aan de nieuw aangelegde spoorlijn in Hengelo. Naast het feit dat Charles Stork een geboren ondernemer was, was hij ook een man met visie. Hij trok Europa in om te bestuderen hoe ze in het buitenland de zaken aanpakten. Nieuwe technieken, betere machines, transport en logistiek, het bleek anders en beter te kunnen zo ontdekte hij. Naast zijn drukke bezigheden, vond hij ook nog tijd voor een politieke carrière.

Maar het meest zal C.T. Stork toch herinnerd worden als een vooruitstrevend, sociaal betrokken ondernemer. Een ondernemingsraad, pensioenfonds, redelijke lonen en scholing van personeel, het was bij machinefabriek Stork standaard. Stork was een werkgever die zich in alle geledingen van de maatschappij deed gelden. Hij had oog voor de samenleving en was een maatschappelijk vooruitstrevende werkgever.

Hij liet een fabrieksschool bouwen voor toekomstige medewerkers en een huishoudschool (C.T. Storkschool) waar fabrieksmeisjes les krijgen in koken, knippen, naaien en kinderverzorging. Stork was belangrijk voor de ontwikkeling van Hengelo als metaalstad. Wij zijn erg content dat wij de school naar hem mogen vernoemen. Ambacht, zorg, handel, techniek, sociale innovatie, betrokkenheid met de samenleving en het onderwijs alles komt samen in deze naam.